“اکبری تالارپشتی” رئیس کمیسیون صنایع و معادن شد

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : انتخابات هیأت رئیسه چهارمین سال کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد و اعضای هیأت رئیسه جدید آن انتخاب شدند.

روز یکشنبه انتخابات هیأت رئیسه سال چهارم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد و عزت الله اکبری تالارپشتی به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس انتخاب شد. پیش از این مصطفی طاهری ریاست کمیسیون را برعهده داشت.

همچنین مهدی عسگری و علی جدی به عنوان نواب اول و دوم رئیس و الله وردی دهقانی به عنوان دبیر اول و یوسف داوودی به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند.

روح الله عباسپور نیز مجددا به عنوان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.