رئیس اتاق اصناف ایران:

ماموران پست و بهداشت وجوه اضافه از واحدهای صنفی نگیرند

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : رئیس اتاق اصناف ایران گفت: گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر این که برخی از بازرسان بهداشت با مراجعه به واحدهای صنفی، آنها را ملزم به پرداخت وجوهی می‌کنند که هیئت مقررات زدایی تاکید کرد دریافت این وجوه خلاف قانون است.

قاسم نوده فراهانی، درباره نشست هماهنگی سامانه نوین اصناف و درگاه ملی مجوزها و رفع مشکلات صدور پروانه کسب، اظهار کرد: واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف در راستای صدور پروانه کسب مشکلاتی را با درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف دارند که در این نشست به برخی از این موارد پرداخته شد.

وی افزود: یکی از موارد مطروحه درباره دریافت هزینه‌های اضافی از سوی ماموران پست از واحدهای صنفی بود که مشخص شد اداره پست که برای تطبیق کدپستی به واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب مراجعه می‌کنند لازم است تنها یک بار (مبلغ ۳۲ هزار تومان) را دریافت کنند و چنانچه مراجعات بعدی وجود داشت، نباید هزینه مجددی دریافت شود.

نوده فراهانی همچنین در خصوص تاییدیه وزارت بهداشت نیز گفت: گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر این که برخی از بازرسان بهداشت با مراجعه به واحدهای صنفی، آنها را ملزم به پرداخت وجوهی می کنند که هیئت مقررات زدایی تاکید کرد دریافت این وجوه خلاف قانون است.

رئیس اتاق اصناف ایران از اصلاح موضوع دیده نشدن مباشران صنفی برای دریافت پروانه کسب نیز خبر داد و گفت: مقرر شد ترتیبی اتخاذ شود که مباشران نیز بتوانند پروانه کسب خود را از سامانه‌های مذکور دریافت کنند.

به گفته نوده فراهانی در این نشست مقرر شد کارگروه‌هایی با حضور نمایندگان اصناف و هیات مقررات زدایی تشکیل شود تا موضوع بازرسی و دیگر موارد تخصصی مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد و مشکلات اصناف رفع شود.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون نظام صنفی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تلفیق شود به نوعی که اتحادیه‌ها قدرت و اختیارات بیشتری داشته باشند.