ارزش توییتر به ۳۳ درصد قیمت خرید ایلان ماسک رسید

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : یک شرکت کارگزاری اعلام کرد توییتر اکنون یک سوم قیمتی ارزش دارد که ایلان ماسک برای این پلتفرم شبکه اجتماعی پرداخت کرد.

ایلان ماسک اذعان کرده که برای خرید توییتر، پول بیش از حدی پرداخت کرده است. این کارآفرین میلیاردر، سال گذشته توییتر را به مبلغ ۴۴ میلیارد دلار خرید که شامل ۳۳.۵ میلیارد دلار سهام بود. ماسک اخیرا گفته است توییتر کمتر از نصف پولی که برای آن پرداخت کرده است، ارزش دارد.

اکنون شرکت کارگزاری فیدلیتی فاند اعلام کرده است توییتر یک سوم قیمتی ارزش دارد که ایلان ماسک برای این پلتفرم شبکه اجتماعی پرداخت کرد. معلوم نیست فیدلیتی چطور به این ارزش گذاری جدید و پایین‌تر رسیده است یا آیا اطلاعات غیرعمومی از این شرکت دریافت کرده است.

فیدلیتی نخستین بار برآوردش از ارزش سهام توییتر را در نوامبر به ۴۴ درصد قیمت خرید ایلان ماسک، کاهش داد. سپس در دسامبر و فوریه، برآوردش از ارزش سهام این شرکت شبکه اجتماعی را به میزان بیشتری پایین آورد.

توییتر از زمانی که توسط ایلان ماسک خریداری شده است، از نظر مالی، دچار مشکل شده است. پس از این که ماسک، توییتر را با ۱۳ میلیارد دلار بدهی روبرو کرد، با تصمیمات ناگهانی و چالشهای مربوط به سیاست نظارت بر محتوا، باعث کاهش ۵۰ درصدی درآمد تبلیغاتی شد. تلاش ماسک برای جبران این کاهش درآمد از طریق فروش اشتراک “توییتر بلو”، تاکنون موفق نبوده است. در پایان مارس، کمتر از یک درصد کاربران ماهانه توییتر مشترک این سرویس بودند.

طبق شاخص میلیاردرهای بلومبرگ که از ارزش گذاری فیدلیتی برای محاسبه ارزش دارایی‌های ماسک استفاده کرده است، سرمایه گذاری ماسک در توییتر اکنون ۸.۸ میلیارد دلار ارزش دارد. ماسک بیش از ۲۵ میلیارد دلار برای خرید ۷۹ درصد سهام توییتر در سال میلادی گذشته هزینه کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این محاسبه جدید، حدود ۸۵۰ میلیون دلار از ثروت ۱۸۷ میلیارد دلاری ماسک کم می‌کند. با وجود مشکلات توییتر، ثروت ماسک امسال بیش از ۴۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده که تا حد زیادی به دلیل رشد ۶۳ درصدی قیمت سهام شرکت خودروسازی تسلا بوده است.