رئیس کل بانک مرکزی:

سقف تسهیلات و خرید مسکن ۲ برابر شد

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : رئیس کل بانک مرکزی از موافقت شورای عالی پول و اعتبار با دو برابر شدن وام مسکن خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از دو برابر شدن سقف تسهیلات مسکن خبر داد. محمدرضا فرزین نوشت: سقف تسهیلات خرید مسکن از محل گواهی حق تقدم ۲ برابر شد.

ر️ئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: این تسهیلات در تهران برای زوجین ۴۰۰ میلیون تومان بود که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

ف️رزین نوشت: برای شهرستان‌ها نیز از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

و️ی افزود: پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی هم که ۸۰ میلیون تومان بود به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.