آسمان شهرها پر از «تاکسی‌های پرنده» می‌شود؟ + فیلم

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

استارت آپ ها بر امکان محیط زیستی بودن، بی سر و صدا بودن و کم هزینه و ساده تر بودن این وسیله حمل و نقل تمرکز کرده اند.