تجسم افسردگی و اضطراب، شاهکار ترسناک هوش مصنوعی/ عکس

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

نام افسردگی و اضطراب را زیاد شنیده‌ایم و اما هوش مصنوعی توانسته با توصیفات متنی تصویری از آن‌ها خلق کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افسردگی و اضطراب اگر موجودی باشند که کنار ما زندگی می‌کند چه شکلی خواهد بود؟ تصورش سخت است.

اما می‌توان توصیفی از این حالت‌ها به هوش مصنوعی داد و از او خواست تا تصویر این موجودات خیالی را خلق کند.

اکنون ابزارهای هوش مصنوعی قدرتمندی وجود دارند که با دریافت متن دست به خلق تصاویر پیچیده می‌کنند. به تصویر کشیدن افسردگی و اضطراب جدیدترین کار این ابزارها است.

تصویری که هوش مصنوعی از افسردگی و اضطراب خلق کرده است را در ادامه تماشا کنید.

افسردگی و اضطراب اگر تصویر داشتند/ شاهکار ترسناک هوش مصنوعی/ عکس
افسردگی
افسردگی و اضطراب اگر تصویر داشتند/ شاهکار ترسناک هوش مصنوعی/ عکس
اضطراب

۵۸۵۸