امین سیمان کشور در سایه رشد ۱۴ درصدی تامین برق

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : تولید و عرضه سیمان متناسب با تقاضا در بازار با رشد ۱۳.۸۱ درصدی تامین انرژی در حال انجام است.

بر اساس آمار بورس کالای ایران، پس از اعمال برنامه مدیریت مصرف برق صنایع، تا انتهای خردادماه ۲.۶۵ میلیون تن سیمان در این بازار معامله شده است. با توجه به نیاز ۲.۵ میلیون تنی بازار در این مدت زمان، سیمان عرضه شده به بازار ۶ درصد بیشتر از نیاز بوده است.

بر اساس آمار مدیریت شبکه برق، در بازه زمانی مذکور، تامین انرژی صنایع سیمانی نیز ۱۳.۸۱ درصد افزایش را تجربه کرده است. بر اساس تعهد وزارت نیرو برق مورد نیاز صنایع سیمان به منظور تامین نیاز بازار انجام خواهد شد.

در این راستا، سید رسول حسینی، کارشناس حوزه صنعت گفت: با توجه به تامین انرژی سیمان مورد نیاز بازار و همچنین تأمین مرتب این کالا متناسب با تقاضای روز، هیچ افزایش قیمتی در بازار این کالای استراتژیک قابل پذیرش نیست.

سیمان از کالاهای استراتژیک به حساب می‌آید که در بسیاری از رشته صنعت‌های دیگر ازجمله ساختمان سازی و سد سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر این مبنا سال گذشته با برنامه مدیریت مصرف برق در این حوزه شاهد رشد تولید ۵ درصدی تولید سیمان نسبت به سال ۱۴۰۰ بودیم و به نظر می‌رسد، با تداوم تامین برق پایدار این روند ادامه داشته باشد.