اوضاع امروز بازار خودرو بیانگر عملکرد شورای رقابت است

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

رشیدی کوچی در مورد عملکرد شورای رقابت در حوزه خودرو گفت: اگر قرار بود با مصوبات شورای رقابت بازار خودرو ساماندهی شود، الان وضعیت این نبود.

جلال رشیدی کوچی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در مورد طرح فروش یکپارچه خودرو بیان داشت: تمام  اتفاقاتی که در حوزه خودرو اتفاق می افتد و همه جلساتی که در این زمینه برگزار می شود به دنبال این هستند که قیمت ها را ساماندهی کنند، اما این اقدامات هیچ دستاوردی ندارد و ره به جایی نخواهد برد و مردود است  چون مشکل را درست نفهمیدیم و راهکارهایی که ارائه می دهند مبتنی بر فهم دقیق مشکل نیست. 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس افزود: اگر بخواهیم در حوزه خودرو رقابت ایجاد شده و قیمت ها متعادل شود و یا کاهش پیدا کند باید انحصار را بشکنیم؛ وقتی انحصار شکسته شد خودروسازان با هم رقابت می کنند اما تا زمانی که  انحصار وجود داشته باشد اگر  هزاران ساعت هم جلسه بگذارید و صدها مسیر را برویم باز به نتیجه ای برای ساماندهی نمی رسیم.

نماینده مردم مرودشت گفت: باید با ایجاد رقابت بازار خودرو را از حالت قیمت گذاری دستوری خارج کنیم تا خودروسازان کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و مشتری را جذب کنند. امروز وقتی برای یک خودرو هزار مشتری وجود داشته باشد، خودروساز ناز می کند اما باید برای هزار خوردو، یک مشتری وجود داشته باشد تا کیفیت ارتقا یابد. 

وی در مورد عملکرد شورای رقابت در حوزه خودرو بیان داشت: اگر قرار بود با مصوبات شورای رقابت به ساماندهی برسیم، وضعیت این نبود. 

رشیدی کوچی اظهار داشت: تصویب واردات  خودروی نو و کارکرده می تواند بازار را رقابتی،کیفیت را افزایش و فشار را از روی دوش خودروسازان بردارد.