روایت خلجی از پایان یک پروژه ۲۰ ساله در ۲۰ ماه

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به نصب سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: در این پروژه برای نخستین بار عملیات برداشت، بارگیری، انتقال و نصب سکوی گازی از یک فاز به فاز دیگر انجام شد.

به گزارش ایسنا، سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

«پروژه ۲۰ ساله در ۲۰ ماه تمام شد.

امروز به دست جوانان صنعت نفت ایران سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی باموفقیت نصب شد تا مرزی‌ترین فاز ایران در میدان مشترک با قطر بعد از ۲۰ سال با دانش و اراده جوانان ایرانی به تولید گاز برسد. ۲۰ سال پیش توتال فرانسه توسعه آن را برعهده گرفت اما آنرا رها کرد.

با این حال دوباره در سال ۹۲ شیفتگان پاریس، پروژه را به توتال تقدیم کردند که باز هم بی نتیجه ماند.

در این پروژه برای نخستین بار عملیات برداشت، بارگیری، انتقال و نصب سکوی گازی از یک فاز به فاز دیگر انجام شد.»

انتهای پیام