اینفوگرافیک / رشد تولید گاز طبیعی ایران

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

براساس آمار جدیدی که موسسه تحقیقاتی بین‌المللی «موسسه انرژی» منتشر کرده،‌ تولید گاز طبیعی ایران در ۱۰ سال گذشته با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا، رشد مستمری داشته و حتی تولید کشورمان در سال میلادی گذشته، با ۱.۱ درصد رشد همراه بود و در نهایت سهم ایران از تولید جهانی را در سال میلادی گذشته، به ۶.۴ درصد رساند.

گرافیک: پدرام آقایی

اینفوگرافیک / رشد تولید گاز طبیعی ایران