بیمه مرکزی مجوز فعالیت شرکت بیمه حافظ در سرزمین اصلی را صادر کرد

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : بیمه مرکزی مجوز فعالیت شرکت بیمه حافظ در سرزمین اصلی را صادر کرد. بنابراین از این پس بیمه حافظ علاوه بر مناطق آزاد ، مجاز به فعالیت در سراسر کشور است.

شورای عالی بیمه در چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه خود در مهرماه سال گذشته، با در نظر گرفتن ظرفیتهای این شرکت ، مجوز فعالیت های بیمه گری آن در سراسر کشور را به تصویب رساند و با طی فرآیندهای قانونی، شرکت بیمه حافظ موفق شد همزمان با سالگرد تاسیس خود، پروانه فعالیت در سرزمین اصلی را کسب کند.

گفتنی است شرکت بیمه حافظ به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی کشور با تمرکز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، در سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را در کیش آغاز کرده است و با توجه به ارتقاء ظرفیتهای خود، اکنون در سراسر کشور نام این برند شنیده خواهد شد.