استفاده از تعاونی های انبوه ساز در طرح نهضت ملی مسکن

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی و انبوه سازی شهر تهران با بیان اینکه حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر دارای مشکل آب و برق یا فاضلاب هستند، بر لزوم حمایت از تعاونی های عمرانی در طرح نهضت ملی مسکن و استفاده از ظرفیت تعاونی های انبوه ساز در این طرح تاکید کرد.

خشایار باقرپور درباره واحدهای مسکن مهر تحویل نشده اظهار کرد: بخشی از واحدهای مسکن مهری که باقی مانده است مشکل زیرساخت دارند مثلاً آب و برق یا فاضلاب ندارند و حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر دارای یکی از این سه مشکل هستند. آن زمان در جانمایی به این فکر نکردند که واحدهای مسکونی باید آب و برق یا فاضلاب داشته باشند.

وی با بیان اینکه بخشی از این واحدها توسط تعاونی‌ها ساخته شده است، افزود: معتقدم تعاونی ها شاهکار کرده اند که بدون آب و برق و امکانات زیربنایی این واحدها را ساخته اند در حالی که تامین زیرساختها و آب و برق برعهده تعاونی ها نبوده و این وظیفه نهادهایی همچون وزارت نیرو یا وزارت راه و شهرسازی بوه که باید زیرساخت مربوطه را تامین می‌کردند اما مشکل اینجاست که به اسم تعاونی تمام می شود در حالی که تعاونی‌ها کار ساخت خود را انجام داده اند و فقط باید پروژه را می ساختند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی و انبوه سازی شهر تهران ادامه داد: در کمیسیون عمران مجلس مدتی قبل بحث تامین زیر ساخت نهضت ملی مسکن مطرح بود. در برخی جاها تامین اراضی شده ولی خیلی جاها هنوز زیرساخت مهیا نشده و در بحث تامین منابع مالی، صندوق ذخیره مسکن نتوانسته موفق عمل کند. بانکها هم در تسهیلاتی که باید مهیا می کردند عملکرد قابل توجهی نداشته اند.
باقرپور درباره دو شیوه مشارکت تعاونی‌ها در نهضت ملی مسکن نیز گفت: در شیوه اول اعلام شده که تعاونی ها بدون هیچ سودی و با قیمت تمام شده صفر این کار را بکنند ولی سوال این است که چرا باید این کار را انجام دهند؟

او ادامه داد: دوم اینکه اگر تعاونی زمینی دارد آن را در اختیار نهضت ملی مسکن قرار بدهد. اگر ما تعاونی ها را به عنوان یک نهاد اقتصادی قبول داریم و معتقدیم که باید ۲۵درصد اقتصاد کشور در این شاکله تحقق یابد و در قانون اساسی و سند توسعه تعاون و در برنامه های توسعه نیز این مسأله عنوان شده چطور انتظار داریم تعاون یک نهاد غیر انتفاعی باشد؟
وی تصریح کرد: وقتی تعاونی نمی تواند هزینه های خودش را هم تامین کند چنین طرحی را ایده آل گرایانه می بینم مگر اینکه در وزارتخانه ساز و کاری برای این موضوع پیش بینی شده باشد.
باقرپور در پایان گفت: انتظار داریم و امیدواریم که تعاونی های عمرانی در این طرح مورد حمایت قرار گیرند و از ظرفیت تعاونی های انبوه ساز و تعاونی های مسکن به عنوان سازنده در این طرح استفاده شود.
انتهای پیام