تجدیدنظر استاندارد معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید آلومینیوم تصویب شد

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: در دویست و سومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد انرژی، تجدیدنظر استاندارد ملی ایران با عنوان «آلومینیوم اولیه - معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید» به تصویب رسید.

دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست با استناد بند ۱۴ماده (۷) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و در راستای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، تجدیدنظر اول استاندارد مذکور از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد اعلام شد و واحدهای تولیدی از دوره ارزیابی سال ۱۴۰۳ مشمول الزامات تجدیدنظر اول استاندارد مذکور خواهند بود.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی http://www.inso.gov.ir مراجعه نمایند.