قرارداد ۳۰ هزار دستگاه «به پرداخت ملت» با «توسعه فن افزار توسن»

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : شرکت توسعه فن افزار توسن (فن افزار) قرارداد ۳۰ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی(POS) را با شرکت به پرداخت ملت منعقد کرد.

شرکت توسعه فن افزار توسن (فن افزار) درخصوص قرارداد جدید شرکت دست به افشای اطلاعات گروه الف زد.

پیرو این گزارش انعقاد قرارداد ۳۰.۰۰۰ دستگاه پایانه فروشگاهی(POS) با شرکت به پرداخت ملت را به استحضار سهامداران می رساند. لازم به ذکراست قیمت هر دستگاه پایانه فروشگاهی(POS) موضوع قرارداد به طور تقریبی در دامنه قیمتی (۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان – ۴،۶۳۰،۰۰۰ تومان) می باشد. مبلغ کل قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده معادل ۱۰ درصد درآمد فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ است. همچنین تاثیر این قرارداد ۹۷ ریال بر روی EPS موثر می باشد. شایان ذکر است ۱.۸۵۰ دستگاه از قرارداد در سال مالی جاری تحویل و آثار سود و زیانی آن در سال مالی آتی (منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳) محقق می گردد.


فن افزار از قراردادی مهم خبر داد