کاهش تولید در کارخانه سیمان نیزار قم

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : مدیر کارخانه سیمان نیزار قم گفت: اعمال مدیریت و محدودیت‌ها در مصرف برق برای صنایع، مجبور به کاهش ۴۰ درصدی در تولید سیمان شده ایم.

مدیر کارخانه سیمان نیزار قم گفت: اعمال مدیریت و محدودیت‌ها در مصرف برق برای صنایع، مجبور به کاهش ۴۰ درصدی در تولید سیمان شده ایم.

حیدری با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده در مصرف برق صنایع در تابستان گفت: براساس محدودیت‌های اعمال شده به ناچار باید بین تولید سیمان و تولید مواد اولیه یکی را انتخاب کنیم.

وی افزود: تاکنون تولید مواد اولیه ما ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته و تولید سیمان هم حدود ۴۰ درصد کمتر شده است.

نظری مدیر تولید کارخانه سیمان نیزار نیز با اشاره به اشتغال ۲۵۰ نفر در خط تولید سیمان گفت: قبلا سه شیفت تولید داشتیم، اما اکنون به یک شیفت رسیده ام.

وی افزود: ما روزانه هزار و ۵۰۰ تن تا ۲ هزار تن سیمان در کارخانه تولید میکنیم.