ثبت رکورد تولید ۳۵۷ هزار و ۳۴۷ تن کنسانتره مس در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۲

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : شرکت ملی صنایع مس ایران در مسیر تحقق شعار سال توانست با تولید ۳۵۷ هزار و ۳۴۷ تن کنسانتره مس در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رکورد جدیدی را در کارنامه تولیدی شرکت با موفقیت به ثبت رساند.

شرکت ملی صنایع مس ایران در مسیر تحقق شعار سال توانست با تولید ۳۵۷ هزار و ۳۴۷ تن کنسانتره مس در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رکورد جدیدی را در کارنامه تولیدی شرکت با موفقیت به ثبت رساند.