افزایش تعامل و همکاری فی مابین شرکت مس و بانک مسکن

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : مدیرعامل شرکت ملی مس با سرپرست بانک مسکن دیدار کرد.

علی رستمی در نشستی با عسگری سرپرست بانک مسکن دیدار و گفت و گو کرد.

در این جلسه پیرامون افزایش تعامل و همکاری فی مابین شرکت مس و بانک مسکن مذاکراتی صورت گرفت. همچنین ارائه تسهیلات و پرداخت وام مسکن از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح گردید.

در این جلسه یزدانی مدیرعامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس، کمالی عضو هیات مدیره بانک مسکن، علی کشاورز عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی و علیرضا جوادی سرپرست منطقه غرب تهران حضور داشتند.