ثبت رکورد ۴۹ هزار و ۷۱۹ تن کاتد تولیدی پالایشگاه سرچشمه

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : پالایشگاه مس سرچشمه در مسیر تحقق شعار سال توانست با تولید ۴۹ هزار و ۷۱۹ تن در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رکورد جدیدی را در کارنامه تولیدی شرکت ملی مس با موفقیت به ثبت رساند.