واکنش همتی به گشایش ارزی جدید؛ صندوق بین المللی پول دیگر جزء استکبار نیست؟

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : رییس پیشین بانک مرکزی نسبت به گشایش ارزی جدید واکنش نشان داد.

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در توییتی نوشت: «از روزی که برای گشایش ارزی از طریق تسهیلات صندوق بین المللی پول آرزوی توفیق کردم،

مخالفان دیروز وام،شروع به توجیه کردندکه این اصلاً وام نیست و برداشت از سهمSDR خودماست.

بسیارخوب،هراسمی که دوست دارید بگذارید.

پس صندوق دیگر بخشی از استکبارنیست؟

مقررات صندوق را هم خوبه یکباربخوانید»

توییت جدید همتی