اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

وزیر ارتباطات خبر داد که تا پایان سال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا پایان سال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

وی افزود: یکی از مهمترین امور در محیط زیست در دنیا هوشمندشدن و الکترونیک‌شدن خدمات است که منجر به کاهش سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری می‌شود. پنجره ملی خدمات دولت هوشمند سال گذشته راه‌اندازی شد و بیش از ۹۵ درصد دستگاه‌ها متصل هستند و ۵۰ درصد خدمات‌شان را از این طریق ارائه می‌دهند.

وزیر ارتباطات یادآور شد: امسال هدف‌گذاری این است که ۱۰۰ درصد خدمات از این طریق ارائه شود و ۲۰ درصد خدمات دولت هم هوشمند شود. این قطعاً غیر از مزایایی مثل حذف امضای طلایی و حفظ کرامت مردم، کاهش سفرهای غیرضروری مردم را در بر دارد.

انتهای پیام