مدیرعامل آب منطقه‌ای استان خبر داد: کاهش ۱۱ درصدی منابع آب زیرزمینی و سطحی در لرستان 

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

ایسنا/لرستان مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان از کاهش ۱۱ درصدی منابع آب زیرزمینی و سطحی استان خبر داد.

داریوش حسن‌نژاد هفدهم خردادماه در جمع خبرنگاران با بیان این که علی‌رغم آنچه که در خبرها در خصوص افزایش بارندگی درسال جاری منتشر شد این تصور  در اذهان عمومی ایجاد شد که بحران خشکسالی و تنش‌های آبی رو به کاهش است در حالی که آمار و ارقام بیانگر وضعیت نامطلوب و نگران کننده منابع آبی است، اظهار کرد: متوسط بارش استان از مهرماه ۱۴۰۱ لغایت سیزدهم خرداد ماه ۱۴۰۲ بر اساس آمار سازمان هواشناسی برابر ۵۱۷ میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته ( ۳۵۳ میلیمتر) حدود ۴۷ درصد افزایش و نسبت به متوسط دوره آماری (۵۸۲ میلیمتر) حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: کاهش بارندگی و شکل بارش در سال آبی جاری نسبت به دوره آماری بلند مدت باعث شده است که منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه های استان همچنان با کاهش مواجه شوند متوسط دبی رودخانه‌های استان در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۴۸ درصد افزایش و نسبت به متوسط اردیبهشت ماه طول دوره آماری حدود ۶۰ درصد کاهش داشته‌اند.

حسن‌نژاد در خصوص وضعیت چشمه‌های لرستان اضافه کرد: چشمه‌های انتخابی استان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان افزود: متوسط سطح آب زیرزمینی محدوده‌های بیلان استان در اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۲  نسبت به اردیبهشت سال گذشته حدود ۶۰ سانتیمتر افت داشته که معادل حجمی ۵۵.۴ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به بیشترین تغییرات افت در حوضه آبریز کرخه دشت کوهدشت است، گفت: این دشت با حدود یک متر افت و کسری مخزن حدود ۵.۳ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته است از این حجم افت حدود ۳۹ میلیون مترمکعب مربوط به حوضه کارون بزرگ بوده که دشت اشترینان با حدود ۱.۲ متر افت و کسری مخزن حدود ۳.۵ میلیون متر مکعب در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته کمترین تغییر در حوضه آبریز کارون بزرگ می‌باشد.

حسن‌نژاد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی  منابع آب‌های زیرزمینی استان، افزود: بر اساس آمار بلندمدت منتهی به سال آبی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۰ سطح آب‌های زیرزمینی استان در بلند مدت به طور متوسط حدود ۶.۸ متر افت و کسری مخزن حدود ۵۲۳ میلیون متر مکعب  معادل افت سالانه حدود ۳۰ سانتی متر و کسری مخزن و حدود ۲۰ میلیون متر مکعب است که نشان دهنده روند کاهشی منابع آب زیرزمینی در استان است بیشترین افت سطح آب زیرزمینی در بلند مدت مربوط به محدوده‌های  مطالعاتی کوهدشت، ازنا و الیگودرز به ترتیب حدود ۲۲ و ۸ متر که معادل حجم آب حدود ۱۲۲ و ۱۶۳ میلیون متر مکعب بوده و دشت نورآباد با حدود ۲.۶ متر افت و کسری مخزن حدود ۲۵ میلیون متر مکعب کمترین افت سطح آب زیرزمینی را در بلند مدت داشته است.

انتهای پیام