قیمت شاهین صفر و کارکرده یکی شد + جدول قیمت

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۱ صفر با قیمت ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون به فروش می‌رسد؛ همچنین مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر نیز ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ ۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما