مصرف برق در آمریکا با رکود اقتصادی کمتر می‌شود

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

گزارش چشم انداز کوتاه مدت انرژی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهد مصرف برق آمریکا در سال ۲۰۲۳، به دلیل رشد اقتصادی کندتر و آب و هوای ملایم تر، نسبت به رکورد سال گذشته کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد تقاضای برق از رکورد ۴۰۴۸ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۲۰۲۲، به ۴۰۱۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا می‌کند و با بهبود رشد اقتصادی، به ۴۰۶۷ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت.

بر اساس پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، فروش برق در سال ۲۰۲۳، به ۱۴۹۶ میلیارد کیلووات ساعت برای مصرف کنندگان خانگی و ۹۹۰ میلیارد کیلووات ساعت  برای بخش صنعتی کاهش پیدا می‌کند اما برای مشتریان تجاری به ۱۳۷۴ میلیارد کیلووات ساعت رشد خواهد کرد.

میزان مصرف پیش بینی شده در مقایسه با ۱۵۲۲ میلیارد کیلووات ساعت برای مصرف کنندگان خانگی در سال ۲۰۲۲ و ۱۳۸۲ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۲۰۱۸ برای مشتریان تجاری و ۱۰۶۴ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۲۰۰۰ برای مشتریان صنعتی که بالاترین رکوردهای همه زمان‌هاست، کمتر است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد  که سهم گاز طبیعی در تولید برق، از ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد کرده و سپس به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. سهم زغال سنگ از ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت زیرا تولید گاز و تجدیدپذیرها افزایش پیدا می‌کند.

میزان تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش پیدا خواهد کرد اما سهم انرژی هسته ای در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ مانند سال ۲۰۲۲، تغییر نکرده و ۱۹ درصد خواهد ماند.

 اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد که فروش گاز در سال ۲۰۲۳، به ۱۲.۹۶ میلیارد فوت مکعب در روز برای مصرف کنندگان خانگی، ۹.۵۷ میلیارد فوت مکعب در روز برای مشتریان تجاری و ۲۲.۷۱ میلیارد فوت مکعب در روز برای مشتریان صنعتی کاهش خواهد یافت اما برای تولید برق، به ۳۴.۳۲ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، بالاترین رکورد، ۱۴.۳۲ میلیارد مکعب در روز در سال ۱۹۹۶ برای مصرف کنندگان خانگی، ۹.۶۶ میلیارد مکعب در روز در سال ۲۰۲۲ برای مشتریان تجاری، ۲۳.۸۰ میلیارد مکعب در روز در سال ۱۹۷۳ برای مشتریان صنعتی و ۳۳.۲۰ میلیارد مکعب در روز در سال ۲۰۲۲ برای تولید برق است.

انتهای پیام