گوگل از دورکاری بیزار شد

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

طبق یک یادداشت داخلی که توسط پایگاه فناوری “ورج” مشاهده شده، گوگل نسبت به نارضایتی خود از مدل دورکاری، به شکل به میزان فزاینده‌ای صریح شده و ترجیح خود برای همکاری حضوری را ابراز کرده است.

به گزارش ایسنا، اکنون که چند سال از زمانی که کارمندان اداری در سراسر جهان ناچار شدند به کار از خانه بپردازند، گذشته است، بسیاری از شرکتها، مزایای دورکاری را حذف کرده و از کارکنان خود می خواهند حداقل چند روز در هفته به محل کار برگردند. ‌

هر چند گوگل به اندازه شرکتهای آمازون و متا در خصوص بازگشت به وضعیت عادی، صریح نبوده است، با این حال، این غول اینترنتی انتظارات خود را روشن کرده است.

بخشها و زیرمجموعه های مختلف گوگل، پیام های مختلفی دادند که بدترینشان، بخش “گوگل کلود” بوده است. از یک سو، از کارکنان خواسته شد به مدت ۳ روز در هفته، به صورت حضوری کار کنند اما از سوی دیگر، تعداد روزها به دو روز کاهش پیدا کرد زیرا این شرکت، فضای اداری را تعدیل کرده و سیستم جنجالی “میز اشتراکی” را معرفی کرده است.

جدیدترین پیام داخلی گوگل به این مضمون بوده است: می دانیم که تعدادی از افراد، به دلایل خوب و همچنین از آنجا که همه ما خود را با پاندمی وفق دادیم، به دورکاری کامل مشغول شدند. برای آن دسته از افرادی که دور کار هستند و نزدیک دفتر گوگل زندگی می کنند، امیدواریم که تغییر به یک برنامه کار ترکیبی را مد نظر قرار دهند. دفاتر ما جایی است که شما بیشترین ارتباط را با جامعه گوگل خواهید داشت. از این پس، ما درخواستهای جدید دورکاری را تنها بر اساس استثناء مورد بررسی قرار خواهیم داد.

یکی از متداولترین پیامهایی که در ماه‌های اخیر همزمان با اقدام شرکت‌های بزرگ فناوری برای تغییر روند دورکاری، مورد استفاده قرار گرفته، این بوده است که بهره وری و همکاری معمولا به صورت حضوری بهتر است، زیرا همکاران می توانند خودجوش تر باشند و نیازی به برنامه ریزی جلسات مجازی وجود ندارد.

بر اساس گزارش وب سایت تِک رادار، با وجود این که گوگل به طور مداوم، نرم افزار کنفرانس ویدیویی “گوگل میت” را بهبود می‌دهد، در واقع، خود گوگل اکنون اتکا به چنین ابزارهای جلسه مجازی را کاهش داده و پیام متضادی به شرکتها، سرمایه گذاران و کارکنان سراسر جهان ارسال کرده است و این حقیقت که بسیاری از شرکت‌های دیگر، اکنون کار حضوری بیشتری را طلب می‌کنند، به معنای آینده مبهم برای دورکاری است.

انتهای پیام