پاسخ بورس به شورای رقابت / عرضه خودرو در بورس ادامه دارد؟

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

«احسان دشتیانه» عضو شورای عالی بورس گفت: آخرین مصوبه شورای عالی بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا پابرجاست و طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی، هر کالایی در بورس کالا عرضه می شود از شمول قیمت گذاری خارج می شود. تنها یک تبصره در این ماده وجود دارد که آن هم دارو است. تبصره‌ای در قانون مبنی بر مصوبه شورای رقابت وجود ندارد.