نرخ بهره اروپا ۲۵صدم درصد دیگر زیاد می شود / شروع سریال کاهش‌ها از ۲۰۲۴

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : نرخ بهره اروپا ۲۵صدم درصد دیگر زیاد می شود.

انتظار می‌رود بانک مرکزی اتحادیه اروپا در این هفته نرخ بهره را ۲۵ صدم درصد افزایش دهد.

موسسه Oxford Economics پیش‌بینی کرده کاهش نرخ بهره در سال آینده شدیدتر از انتظارات فعلی است.

نرخ بهره اروپا ۲۵صدم درصد دیگر زیاد می‌شود