روزنه امید برای سهامداران/ رشد ۴۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : معاملات امروز بورس تهران با تقاضای خوبی در ابتدای معاملات همراه شده‌ است و گروه‌های کوچک بازار مخصوصا گروه سیمانی و غذایی با اقبال خریداران مواجه شده‌اند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تا این لحظه از معاملات با رشد ۰.۲۲ درصدی همراه شده است.

نمادهای وبملت، وتجارت، فولاد بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فملی و شپنا بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص گذاشتند.

شاخص کل هم وزن تا این لحظه از معاملات عملکرد بهتری از شاخص کل داشته است و با رشد ۰.۴۲ درصدی همراه شده است.

ارزش معاملات خرد بازار سهام به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است که ارزش معاملات پایینی برای بازار سهام می‌باشد.

در بین صنایع بازار سهام، گروه خودرویی و بانکی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

حقیقی‌ها تا این لحظه از معاملات عملکرد متعادلی داشتند و خروج پول ۲ میلیاردی از حقیقی‌ها به ثبت رسیده است.

سرانه خرید اشخاص حقیقی نیز تا این لحظه از معاملات به ۲۶.۹ میلیون تومان و سرانه فروش اشخاص حقیقی نیز به ۱۹.۳ میلیون تومان رسیده است.