فوری؛ سامانه یکپارچه هفته آینده با خودروهای جدید باز می شود

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گفت: با توجه به ظرفیت جذب نشده در شهریور برای سه درصد باقی مانده ضمن حفظ اولویت آنان امکان انتخاب خودروی جدید و جایگزین فراهم می‌شود.

مهدی تقدسی افزود: به ۹۷ درصد نفراتی که در مرحله دوم ثبت نام شرکت کرده بودند طبق برنامه زمان بندی تا پایان سال ۱۴۰۳ بر اساس برنامه تولید خودروسازان داخلی، خودرو تعلق می‌گیرد.

به گفته او، با توجه به ظرفیت جذب نشده خودروسازان و نیز محصولات جدید در شهریور برای سه درصد باقی مانده ضمن حفظ اولویت آنان امکان انتخاب خودروی جدید و جایگزین فراهم می‌شود.

تقدسی اظهار کرد: جزئیات طرح جایگزینی و مهلت انصراف از طرح دوم سامانه یکپارچه برای شرکت در طرح سوم سامانه این هفته پس از جلسه با وزارت صمت اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بیان کرد: در شهریور ماه هم به متقاضیانی که خودروسازان ظرفیت خالی دارند می‌توانند خودرو جایگزین را انتخاب کنند و لیست خودروهای تکمیلی هم در هفته پیش رو اعلام می‌شود.