مدیرعامل بانک دی:

تغییر رویکرد در پیگیری پرونده‌های حقوقی نتیجه‌بخش بوده‌است

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : مدیرعامل بانک دی در دیدار با همکاران اداره دعاوی و اجراییات از تغییر رویکردها در پیگیری پرونده‌های حقوقی و تأثیر آن در رشد وصول مطالبات ابراز خرسندی کرد.

در ابتدای این نشست مسعود رشیدی، رئیس اداره دعاوی و اجراییات، معاونان و کارشناسان حاضر در جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده پرداختند.

علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک، در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در این حوزه گفت: با توجه به حجم فعالیت‌ها و اهمیت وصول مطالبات و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی در بانک، دستاوردها و اقدامات در این بخش رضایت‌بخش بوده است.

وی افزود: جامعه هدف این بانک خانواده معزز شهدا و ایثارگران هستند و این امر وظیفه ما را در احقاق حقوق و ایفای مأموریت بانک سنگین‌تر کرده است. قیطاسی با تأکید بر لزوم پیگیری و رعایت دقت در آمارهای مرتبط با پرونده‌های حقوقی گفت: پیگیری و اشراف کامل بر پرونده‌های حقوقی تا مرحله حصول نتیجه باید سرلوحه کار تمامی همکاران این حوزه باشد.

قیطاسی در پایان ضمن بررسی ۳۳ پرونده ویژه حقوقی در بانک توصیه‌هایی برای پیگیری و تسریع در حصول این پرونده‌ها ارائه کرد.

 

روابط عمومی بانک دی