فوری؛ خبر مهم شورای رقابت از تغییر قیمت کارخانه ای دنا پلاس

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

شورای رقابت از اصلاح قیمت دنا پلاس خبر داد.

مدیرکل روابط عمومی شورای رقابت  گفت: در جلسه کارگروه خودرو، مقرر شد قیمت دناپلاس براساس مصوبات شورای رقابت اعمال شود.

وی افزود: ایران خودرو به زودی اطلاعیه اصلاحی خود را صادر و مشتریان را از جزئیات شرایط آگاه می‌کند.