سخنگوی دولت خبر داد؛

واردات خوردروهای دست دوم یک گام تا اجرا

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : بهادری جهرمی با بیان اینکه انتقال دانش و فناوری و احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو دست دوم اساساً مطرح نیست، عنوان کرد: با اعلام کتبی این موضع شفاهی رئیس مجلس، واردات خوردروهای دست دوم به جریان خواهد افتاد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس درباره آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: از تغییر نظر جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس در خصوص اعلام عدم مغایرت آیین نامه ورود خودروهای کارکرده تشکر و استقبال می‌کنیم.

وی افزود: آنچه که مجلس محترم در مغایرت با قانون واردات خودرو دیده بود برخی موارد خاص بود که اساسا در موضوع ورود خودرو های وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی موضوعیتی نداشت.

بهادری با بیان اینکه انتقال دانش و فناوری و احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو دست دوم اساساً مطرح نیست، عنوان کرد: با اعلام کتبی این موضع شفاهی رئیس مجلس، واردات خوردروهای دست دوم به جریان خواهد افتاد.