زمان ثبت نام پذیرفته شدگان نوبت دوم سامانه یکپارچه

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

کلیه ثبت نام کنندگان نوبت دوم سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی که محصولات کرمان موتور را به عنوان اولویت اول و دوم انتخاب کرده اند، از ابتدای تیرماه امسال برای تکمیل مدارک و تحویل خودرو ثبت نام خواهند شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بنابر اعلام شرکت کرمان موتور، ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان طرح مذکور مطابق با اولویت مندرج در سامانه یکپارچه، انجام خواهد شد و امکان تغییر خودرو برای مشتریان فراهم شده است.

قیمت خودروهای ثبت نامی با توجه به زمان تحویل خودرو مشخص خواهد شد.

گفتنی است تولید و تحویل خودروها منوط به تامین ارز از سوی دولت خواهد بود.