خودروی چینی ۳۰۰ میلیونی، با ۸۰۰ میلیون وارد و به ۳ میلیارد می‌رسد!

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس:خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد و در بازار ۳ میلیارد تومان می‌فروشیم.

وی افزود: این از کدام قاعده حکمرانی تبعیت می‌کند، مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند، چرا ما اینجوری هستیم؟