قطع برق و ناتمام ماندن افتتاحیه الکامپ ۱۴۰۲

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

فارس نوشت: افتتاحیه بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ به‌علت قطع برق ناتمام ماند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به‌عنوان متولی برگزاری نمایشگاه، این قطع برق را یک نقص فنی عادی اعلام کرد!

بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ صبح امروز با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روح الله دهقانی فیروز آبادی معاون علمی و فناوری اطلاعات، محمدصادق خیاطیان رییس صندوق نوآوری و شکوفایی افتتاح شد.
در این رویداد به دلیل نقص فنی در سیستم برق چندین بار سخنرانی‌ها قطع شد و در نهایت وزیر ارتباطات بدون سخنرانی و انجام مراسم افتتاحیه سالن را ترک کرد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به‌عنوان متولی برگزاری نمایشگاه الکامپ، این قطع برق را یک نقص فنی عادی اعلام کرد.

وزیر ارتباطات پس از ترک سالن کنفرانس به سمت سالن ۳۸ نمایشگاه رفته و پس از بازدید از چند غرفه در جمع خبرنگاران حاضر شدند.

برگزارکنندگان نمایشگاه با وجود اطلاع از حضور مهمانان، فضای مناسبی برای گفتگوی خبرنگاران با مسئولین در نظر نگرفته بودند و گفتگو در شرایطی سخت و با ازدحام خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران برگزار شد.

۵۸۵۸