مدیرعامل پترول؛

با نرخ‌های کنونی متانول‌سازهای کشورمان می‌توانند به بقا فکر کنند؟

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : مدیرعامل پترول نوشت: با نرخ‌های کنونی، پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول ایران توجیه اقتصادی ندارند و پروژه‌های متانولیِ در حال احداث هم مشتری‌ای پیدا نخواهند کرد.

قانعی، مدیرعامل پترول در توییتر نوشت: با کاهش قیمت متانول و پیش‌بینی‌ها درباره استمرار چشم‌انداز منفی بازار، آیا متانول‌سازهای کشورمان می‌توانند به بقا فکر کنند؟

با نرخ‌های کنونی، پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول ایران توجیه اقتصادی ندارند و پروژه‌های متانولیِ در حال احداث هم مشتری‌ای پیدا نخواهند کرد.

قانعی، مدیرعامل پترول