خزان ارزش معاملات/ ثبات شاخص کل در ۲۰ دقیقه ابتدایی معاملات

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : بازار سهام امروز معاملات خود را همچنان با کمبود نقدینگی و ثبات کلیت بازار دنبال می‌کند و بازار با صعود و یا نزول شدیدی همراه نمی‌شود.

شاخص کل بورس اوراق بهادار در ۲۰ دقیقه ابتدایی معاملات با کاهش اندک ۲۱۰۶ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۱۹۴ هزار واحدی رسیده است.

نمادهای شپدیس و شپنا بیشترین تاثیر منفی بر روی شاخص و نماد وبملت بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص گذاشته است.

شاخص کل هم وزن نیز در یک ثبات کلی قرار داد و تا این لحظه از معاملات صعود ۰.۱ درصدی را ثبت کرده است.

ارزش معاملات خرد بازار سهام اکنون به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده کمبود نقدینگی در کلیت بازار است.

صنعت انبوه‌سازی و محصولات شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را در بین صنایع به خود اختصاص داده‌اند.

در این مدت حقیقی‌ها ۲۰ میلیارد پول از بازار سهام خارج کردند و همچنان تمایلی به خرید نشان نمی‌دهند.

سرانه خرید اشخاص حقیقی نیز تا این لحظه از معاملات به ۲۰.۷ میلیون تومان و سرانه فروش آن‌ها نیز به ۱۶.۸ میلیون تومان رسیده است.