وزیر جهاد کشاورزی:

منابع آبی شکننده است/ باید با کشاورزی دانش‌بنیان تولید را افزایش دهیم

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، برای رشد تولید و افزایش نرخ رشد کشاورزی باید به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری با تکیه بر تولید داخل و حمایت از تولیدکننده حرکت کنیم.

«محمدعلی نیکبخت» در گردهمایی معاونین توسعه سازمان‌های جهاد کشاورزی، با بیان این که متولی اصلی تولید غذای سالم و در دسترس وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: برای تحقق شعار سال و مهار تورم راهی جز رشد تولید نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: برای رشد تولید و افزایش نرخ رشد بخش کشاورزی باید به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری با تکیه بر تولید داخل و حمایت از تولیدکننده به پیش برویم.

وی با بیان این که با توسعه افقی زمین زراعی موافق نیستم، افزود: اما می‌توان در پایین‌دست سدها با استفاده از آب‌های نامتعارف و آب‌های مرزی که از دسترس خارج می‌شوند، از توسعه افقی استفاده کرد.

نیکبخت با اشاره به شکنندگی منابع آبی کشور، افزود: باید تولید کشور به تولیدات کشاورزان نمونه که حداکثر بهره‌وری را دارند نزدیک شود.

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم توجه به موضوعات آبخیزداری و آبخوان‌داری و طرح‌های کوچک تامین آب تاکید کرد.