جزئیات آیین‌نامه جدید تعرفه‌های گاز تشریح شد

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

چندی پیش آیین‌نامه جدید تعرفه‌های گاز تصویب شد که بر اساس آن هیچ افزایش تعرفه‌ای نسبت به گذشته اتفاق نیفتاده اما پلکان‌ها تغییر کرده است.

به‌گزارش ایسنا، در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور مصرف شد، این مقدار نسبت به سال پیش از آن (۱۴۰۰) بیش از ۳ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. از مجموع این مقدار گاز مصرف‌شده،  ۱۲۳ میلیارد مترمکعب سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده، ۴۸ میلیارد مترمکعب سهم صنایع عمده و ۷۱ میلیارد مترمکعب گاز تخصیص یافته به نیروگاه‌ها بوده است.

مصرف گاز در سال گذشته به‌ویژه در بخش خانگی و تجاری به‌دلیل سرمای پایدار و طولانی رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد و با افزایش یک میلیارد مترمکعبی مصرف گاز در این بخش نسبت به سال ۱۴۰۰ روبه‌رو بودیم، اما این موضوع  مدیریت شد تا شبکه گاز پایدار بماند.

افزایش مصرف گاز در کشور و رکوردشکنی‌ها در این حوزه موجب شد تا ساز و کاری در این حوزه صورت بگیرد، تا جایی که بر اساس تبصره ۱۵ قانون بودجه، می‌بایست الگوی مصرف مجددا مورد بررسی قرار می‌گرفت در همین راستا نیز آیین نامه جدیدی برای تعرفه‌های گاز مصوب شد آنطور که مسلم رحمانی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده نسبت به تعرفه سال گذشته تفاوت این آیین نامه جدید در این است که پلکان‌های مصرف به جای ۷۵ مترمکعبی، ۱۰۰ مترمکعبی است. برای هر اقلیم از ۵ اقلیم سقف مصرف مشخص شده، که در گذشته این تعیین الگوی مصرف به شفافیتی که در آیین نامه جدید وجود دارد، نبوده است.

به گفته وی در آیین نامه جدید، بحث پاداش مصرف و خوش مصرفی هم برای بخش خانگی و هم بخش‌های غیرخانگی از جمله صنایع و مشترکان عمده اعلام خواهد شد. جریمه پرمصرفی همان پلکان‌های ۱۱ و ۱۲ خواهد بود که تعرفه‌های نهایی از آنها اخذ می شود.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: در آیین نامه جدید هیچ افزایش تعرفه‌ای نسبت به گذشته نداشته‌ایم و فقط پلکان‌ها تغییر کرده، تعرفه‌ها بر اساس همان آیین نامه آذرماه سال گذشته است، منتها این تعرفه‌ها در زمستان سال گذشته با دستور رئیس جمهوری مشمول ۷۰ درصد تخفیف شد، امسال دیگر آن تخفیف شامل حال مشترکان نمی شود.

رحمانی اظهار کرد: الگوی مصرف به‌این گونه است که در سه پلکان اول، الگوی مصرف متعارف است، پلکان‌های بعدی به ترتیب مصرف متوسط، پرمصرف و بسیار پرمصرف خواهند بود که برای بسیار پرمصرف‌ها بحث قیمت ۶۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب امسال اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مصرف گاز طبیعی کل کشور در نیمه نخست پارسال ۱۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده به این‌ ترتیب ۱۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ مصرف شده است.

 ۷۵ درصد مشترکان، الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و تعداد مشترکان بسیار پرمصرف که بیش از۳ برابر الگو مصرف گاز دارند، کمتر از ۱ درصد مشترکان است.

انتهای پیام