بررسی برنامه‌های کمیته متناظر بین‌المللی کیفیت آب در پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

از سوی پژوهشگاه ‏ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی نشست تخصصی و هم‌اندیشی کمیته متناظر بین‌المللی سازمان ایزو کیفیت آب ‏‏(‏ISO/TC۱۴۷‎‏) با هدف آشنایی با ساختار، برنامه‌ها و اهداف کمیته برگزار شد.‏

به گزارش ایسنا، نشست تخصصی و هم‌اندیشی کمیته متناظر بین‌المللی سازمان ایزو کیفیت آب ‏‏(‏ISO/TC۱۴۷‎‏) با هدف آشنایی با ساختار، برنامه‌ها و اهداف کمیته در محل پژوهشگاه ‏ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار شد.‏

در این نشست دکتر علی مهدی‌نیا معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه و رئیس کمیته بین‌المللی ‏متناظر کیفیت آب در این نشست ضمن تشکر از مشارکت و همکاری اعضای کمیته در ‏سال۱۴۰۲، گزارشی در مورد استانداردهای ملی و بین المللی تدوین شده در این کمیته و ‏بروز رسانی استانداردهای بین المللی و ملی کیفیت آب را ارائه کرد و مشارکت همه ‏متخصصین و ذینفعان در این حوزه را خواستار شد. ‏

همچنین ندا شیجونی، دبیر کمیته نیز گزارشی از آشنایی با ساختار و گروه‌های کاری ‏کمیته بین‌المللی‏‎ ‎ایزو را ارائه و مشارکت در تدوین ۱۲۴ استاندارد بین‌المللی و ۱۱ ‏استاندارد ملی در حوزه کیفیت آب را از اقدامات این کمیته در سال گذشته برشمرد و انجام «طرح مطالعاتی بررسی استانداردهای بین‌المللی و ملی کیفیت آب” توسط اعضای کمیته ‏را از دستاوردهای مهم سال ۱۴۰۲ عنوان کرد. ‏

دکتر شاه رضایی، مجری «طرح مطالعاتی بررسی استانداردهای بین‌المللی و ملی کیفیت آب» توضیحاتی از نتایج این طرح را در قالب موضوعات قابل تدوین در ‏سال ۱۴۰۳ ارائه داد و مشارکت فعال در بروزرسانی استانداردهای منقضی شده را نیز از ‏اعضا، خواستار شد.‏

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، دبیرخانه کمیته بین‌المللی متناظر ایزوکیفیت آب ‏‎(ISO/TC147)‎‏ از سال ۱۳۹۷ ‏در پژوهشگاه مستقر است و در طی دو دوره فعالیت، موفق به اخذ عنوان کمیته نمونه ‏استان تهران و کمیته نمونه کشوری شده است.‏

انتهای پیام