با مخترع ماشین ظرف‌شویی آشنا شوید!/ عکس

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

عصرایران نوشت: نام جوزفین کوکران به واسطه پتنت شماره ۳۵۵۱۳۹ که در ۲۸ دسامبر ۱۸۸۶ برای اختراع ماشین ظرفشویی ثبت شده بود، در سال ۲۰۰۶ به تالار مشاهیر مخترعان ملی آمریکا وارد شد.

جوزفین گریس کوکران (تولد ۱۸۳۹ – درگذشت ۱۹۱۳) مخترع آمریکایی بود که با اختراع ماشین ظرفشویی مکانیکی انجام کارهای خانه را برای همیشه متحول کرد. این دستگاه از آب تحت فشار برای پاکسازی ظروف استفاده می کرد.

مکانیک جورج باترز در ساخت این دستگاه با کوکران همکاری داشت و به نخستین کارمند وی نیز تبدیل شد.

نام جوزفین کوکران به واسطه پتنت شماره ۳۵۵۱۳۹ که در ۲۸ دسامبر ۱۸۸۶ برای اختراع ماشین ظرفشویی ثبت شده بود، در سال ۲۰۰۶ به تالار مشاهیر مخترعان ملی آمریکا وارد شد.

(تصاویر) این خانم مخترع ماشین ظرفشویی است!

۲۲۷۲۲۷