بهسازی راه دسترسی به معادن گچ بندر خمیر هرمزگان توسط ایمیدرو

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : عملیات بهسازی راه دسترسی به معادن گچ بندر خمیر استان هرمزگان با راهبری و سرمایه گذاری ایمیدرو در شمار طرح های آماده افتتاح قرار دارد.

عملیات بهسازی راه دسترسی به معادن گچ بندر خمیر استان هرمزگان با راهبری و سرمایه گذاری ایمیدرو در شمار طرح های آماده افتتاح قرار دارد.

طرح نامبرده در راستای تحقق هدف تقویت و توسعه زیرساخت ها و زیربناهای معادن بخش خصوصی توسط ایمیدرو عملیاتی شده است.

این مسیر به طول ۱۳.۳ کیلومتر و میزان سرمایه گذاری در آن ۴۱۰ میلیارد ریال است.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (تحت پوشش ایمیدرو) سرمایه گذاری و راهبری این طرح را بر عهده دارد.