فرصت ۶۰ دقیقه‌ای شورای رقابت برای بررسی قیمت خودروهای مونتاژی

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

بررسی خودروهای مونتاژی، یکی از دستورهای جلسه امروز شورای رقابت خواهد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از یک سو قیمت برخی از خودروهای مونتاژی هنوز توسط شورای رقابت اعلام نشده و از سوی دیگر قیمت تعدادی از خودروهایی که پیش از این اعلام شده همچنان در ابهام قرار دارد، پرونده بررسی وضعیت این خودروها هنوز باز است. به طوری که هفته قبل، رئیس روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد که شورای رقابت در مورد خودروهای مونتاژی به صورت مستمر و روزانه جلسه دارد، در این جلسات اولویت با خودروهایی است که تاکنون قیمت آن‌ها اعلام نشده است.

بر این اساس دستور جلسات شورا از این موضوع حکایت دارد که در جلسه امروز قرار است ۶۰ دقیقه به بررسی خودروهای مونتاژی اختصاص یابد.