برنامه جدید بانک‌های بزرگ آمریکا

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : بانک‌های بزرگ آمریکا ممکن است با افزایش ۲۰ درصدی سرمایه مورد نیاز خود مواجه شوند.

اکونومیک: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع داخلی گزارش کرد که تنظیم‌کننده‌های ایالات‌متحده در حال آماده شدن برای اجرای اقداماتی با هدف تقویت ثبات مالی بانک‌های بزرگ، پس از یک سری شکست در میان بانک‌های متوسط در سال جاری هستند.

تغییرات پیشنهادی که انتظار می‌رود در این ماه ارائه شوند، ممکن است منجر به افزایش متوسط ۲۰ درصدی کل سرمایه مورد نیاز برای بانک‌های بزرگتر شود. مقدار آن بر اساس فعالیت‌های تجاری هر بانک متفاوت خواهد بود و بزرگترین افزایش‌ها برای مگابانک‌های ایالات‌متحده آمریکا با عملیات تجاری قابل توجه پیش‌بینی می‌شود.

موسسات مالی که به شدت به درآمد کارمزد متکی هستند، مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری یا مدیریت ثروت، ممکن است با افزایش سرمایه قابل توجهی نیز مواجه شوند.

سرمایه به عنوان شبکه ایمنی برای بانک‌ها عمل می‌کند و آنها را قادر می‌سازد زیان‌های احتمالی را جذب کنند.