فوری / سایپا قیمت جدید کارخانه ای اعلام کرد + لیست قیمت کامل

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

لیست قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا با احتساب کلیه هزینه های جانبی ویژه خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز کارخانه ای خودروهای سایپا به دست خواهید آورد

قیمت جدید کارخانه ای خودروهای سایپا
نوع خودرو قیمت (ریال)
ساینا S تیپ DA ۲,۴۸۶,۹۴۰,۰۰۰
ساینا S دوگانه ۲,۸۳۱,۲۸۰,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰
کوییک تیپ DA ۲,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰
کوییک S ۲,۶۸۱,۹۴۰,۰۰۰
کوییک S تیپ DA ۲,۶۸۸,۰۸۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳,۲۷۰,۸۷۰,۰۰۰
کوییک R تیپ DA ۲,۵۵۹,۹۹۰,۰۰۰
کوییک CVT R تیپ DA ۳,۳۸۴,۸۴۰,۰۰۰
شاهین G ۴,۲۵۱,۶۶۰,۰۰۰
وانت ۱۵۱ تیپ DA ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان+CS۳۵ تیپ ۲ ۱۱,۱۴۴,۱۹۰,۰۰۰
چانگان+CS۳۵ تیپ ۳ ۱۱,۸۲۸,۶۲۰,۰۰۰
نیسان آپشنال ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان دیزل آپشنال ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس تکسوز ۵,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پادرا پلاس دوگانه ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰