پالایشگاه شازند درصدد حذف تولید مازوت و جایگزینی کُک سوزنی

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : مدیرعامل پالایشگاه شازند از تلاش این مجموعه به منظور صفر شدن تولید مازوت و تولید کُک سوزنی خبر داد.

مجید رجبی  در خصوص روند تولید مازوت در این مجموعه صنعتی اظهار کرد: مازوت تولیدی پالایشگاه تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می شود و با توجه به نیاز کشور در اختیار صنایع و نیروگاه ها قرار می گیرد.

وی افزود: گاهی سطح استاندارد ممکن است مورد قبول نباشد و در لحظه نیز شاید امکان ارتقای استاندارد وجود نداشته باشد، اما امروز تمامی تولیدات پالایشگاه از جمله بنزین، نفت سفید، ال پی جی و گازوئیل در حد مطلوب و استاندارد است، البته هنوز مازوت به استاندارد کامل نرسیده است و پالایشگاه درخصوص ارتقای کیفیت این محصول و رسیدن به استاندارد کامل، برنامه هایی را مدنظر دارد.

رجبی اظهار کرد: یکی از برنامه هایی که این واحد صنعتی در دستور کار خود دارد این است که تولید مازوت را به صفر برساند و تولید یک ماده با ارزش و مورد نیاز کشور را به جای آن انجام دهد.

وی افزود: پالایشگاه شازند در صدد تولید کُک سوزنی به جای مازوت است. در حال حاضر این ماده با ارزش به صورت کامل وارد کشور می شود.

مدیرعامل پالایشگاه شازند با اشاره به تولید کاتالیست RFCC که به تازگی در این واحد صنعتی آغاز شده است، افزود: هدف از تولید این کاتالیست ارتقای کیفیت محصولات و کاهش تولید سوخت سنگین و مازوت است، تا پیش از این تولید سوخت سنگین ۲۰ تا ۲۵ درصد بود، اما امروز با استفاده از این کاتالیست، تولید این محصولات به حدود ۷ درصد رسیده است که به مصرف نیروگاه ها می رسد.