رکورد تراز عملیاتی در پست بانک

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : پست بانک در اسفند، درآمد تسهیلات 1،068 میلیارد تومانی را گزارش داد که به نسبت ماه گذشته با افزایش 107 درصدی (حدود 96 درصد آن ناشی از رشد نرخ تسهیلات مرابحه اعطایی بانک) بوده است.

پست بانک در اسفند، درآمد تسهیلات ۱،۰۶۸ میلیارد تومانی را گزارش داد که به نسبت ماه گذشته با افزایش ۱۰۷ درصدی (حدود ۹۶ درصد آن ناشی از رشد نرخ تسهیلات مرابحه اعطایی بانک) بوده است. همچنین رقم درآمد تسهیلات این بانک به نسبت میانگین ۱۱ ماهه ابتدایی با ۸۱ درصد افزایش همراه بوده است.

در بخش هزینه سپرده‌ها نیز وپست رقم ۲۰۱ میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کرده که مشابه ماه قبل بوده ولی نسبت به میانگین سال، ۹ درصد افزایش داشته است.

با توجه به افزایش درآمد تسهیلات و عدم تغییر هزینه سپرده‌ها، تراز عملیاتی پست بانک در اسفند با ۱۷۷ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و ۱۱۳ درصد افزایش نسبت به میانگین سال، به عدد ۸۶۶ میلیارد تومان رسیده است.

در مجموع پست بانک در دوره ۱۲ ماهه، ۷،۵۷۱ میلیارد تومان درآمد تسهیلات شناسایی کرده و با ۲،۲۲۸ میلیارد هزینه سود سپرده ها که گزارش کرده است، به خالص درآمد تسهیلات ۵،۳۴۵ همتی در این دوره رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد ۶۳ درصدی همراه بوده است.

خالص هزینه کارمزد وپست در دوره ۱۲ ماهه برابر با ۳۶۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

آخرین قیمت سهم ۸۱۱ تومان است و در یک ماه اخیر با ۰.۰۷ درصد افزایش همراه بوده است.