رشد۴۰ درصدی سرمایه‌گذاری در احیا معادن راکد استان زنجان

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: از ۴۴۷ معدن ثبت شده در استان زنجان حدود ۲۰۰ معدن در وضعیت فعال قرار دارد.

مجید گلشنی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: درصد تغییرات مقایسه عملکرد پروانه بهره‌برداری معدن در هر سه بخش تعداد، سرمایه و اشتغال، افزایش را نشان می‌دهد.

 وی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی در سرمایه‌گذاری و ۴۲ درصدی در اشتغال، افزود: این مهم نشان از توجه ویژه این اداره‌کل به حوزه معدن دارد.

این مسئول ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری عملکرد گواهی کشف معدن نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد ۱۱۸ درصدی شامل استان شده است.

گلشنی بیان کرد: در این بخش با افزایش ۲۱۳ درصدی سرمایه‌گذاری، ۲۷ درصدی در اشتغال و ۲۷ درصدی در تعداد توانستیم قدم‌های ماندگاری برای استان زنجان برداریم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در بخش دیگر سخنان خود اذعان کرد: سال گذشته ۱۵ واحد تولیدی راکد در این استان با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۲۰۰ میلیارد ریالی احیا شد.

گلشنی خاطرنشان کرد: در نتیجه احیای این واحدها برای  بیش از ۱۸۰۰ نفر اشتغالزایی شد.