تبدیل ضایعات معادن به مواد زباله با قابلیت بازیافت حرارت

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : پروژه "START" با هدف تبدیل ضایعات معادن به مواد حرارتی بازیافتی توسط اتحادیه اروپا در حال انجام است؛ برای این منظور توسعه مواد ترموالکتریک فاقد تلوریم برای بازیافت حرارت از منابع صنعتی و خانگی در دست تأمین مالی است.

این پروژه در حال حاضر در حال توسعه یک فرآیند جدید برای استخراج فلزات ارزشمند از ضایعات معادن است. این فلزات سپس برای ساخت مواد ترموالکتریک جدید استفاده می‌شوند. مواد ترموالکتریک می‌توانند گرما را به برق تبدیل کنند و برای بازیافت حرارت از منابع صنعتی و خانگی استفاده شوند همچنین این پروژه می‌تواند موجب کاهش ضایعات معادن و آلودگی محیط زیست شود و به تولید برق پاک و پایدار کمک کند.

در حال حاضر بیشتر دستگاه‌های تجاری ترموالکتریکی از بیسموت تلورید یا تلورید سرب به عنوان مواد ترموالکتریک استفاده می‌کنند که موجب شده است فعالیت و اقتصادی بودن فرایند به در دسترس بودن و قیمت تلوریم بستگی داشته باشد و از آنجا که چین حدود ۶۰ درصد از تولید تلوریم در جهان را به خود اختصاص داده و سیاست‌های صادراتی محدودکننده‌ای که اخیراً در مورد برخی مواد خام اتخاذ کرده است این وابستگی به مواد مبتنی بر تلوریوم به یک نقطه ضعف بزرگ تبدیل می‌شود که مانع بکارگیری گسترده فناوری ترموالکتریک وابسته به تلوریوم در اروپا می‌شود و بازفرآوری پسماندهای معدنی حاوی سولفید یکی از راهکارهای این پروژه است.