پیش‌بینی درآمد ۵۸۲ همتی از فروش نفت در لایحه بودجه

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور از مجموع رقم ۶۴۵ هزار و ۷۲ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۵۸۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است.

به‌ گزارش ایسنا، در  لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ، درآمد ۴۶ هزار  و ۵۳۰ میلیارد تومانی از محل صادرات گاز طبیعی و  درآمد ۴۳ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومانی از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها پیش‌بینی شده است.

همچنین منابع حاصل از صادرات میعانات گازی  ۳۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام