از سهمیه خودرویی مادران تا واقعیت زیان انباشته خودروسازان؛ اراده‌ای برای تنظیم‌گری بازار خودرو وجود دارد؟

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

روز گذشته نشستی با موضوع «تنظیم‌گری بازار خودرو؛ از گذشته تا آینده» در محل اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

در این نشست، لطف الله سیاهکلی، نماینده مجلس، امیراحمد ذوالفقاری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداختند.